De fabels en feiten rondom koudeval bij grote glasgevel

Een aantal zaken op een rij ter verduidelijking.


Hoe ontstaat tocht/koudeval?
“De tocht wordt waargenomen bij de glazen gevelpuien en dan niet alleen bij de schuivende maar ook de vaste delen. Middels een rookproef met rookpen wordt al snel duidelijk dat er geen sprake is van tocht via de gevelpuien. De rook wordt niet de ruimte in geblazen maar naar beneden gedrukt. Hier is dus sprake van koudeval. Wanneer de opstijgende warme lucht langs de koude gevelpuien strijkt, koelt de lucht snel af en valt weer naar beneden. Dit geeft een erg onrustige ‘koude’  lucht beweging die als tocht wordt ervaren.” Bron: Bouwtotaal, 2014

Het veel voor komende misverstand:
“Het probleem is ontstaan in het ontwerp; daar is nu niet veel meer aan te doen. Daarnaast is de plaats van de eethoek midden in een glazen erker, voor het uitzicht wel de mooiste, maar voor het comfort de meest ongunstige locatie.” Bron: Bouwtotaal, 2014
 
Dit kan wel degelijk en eenvoudig met verwarmend E-Glas worden opgelost. 
Optimaal comfort is zeker wel mogelijk. Het probleem kan immers niet meer ontstaan omdat de oorzaak wordt weggenomen: een koude glaswand komt namelijk niet meer voor zodra de ruit ‘aan’ staat.

Onbekendheid en onwetendheid alom.

Geen echte oplossing voor koudeval (?): “Ondanks een goed geïsoleerd appartement en lage stookkosten blijkt dat in de woningen lokaal thermisch onbehagen niet is te voorkomen. Zonder verwarmingsbron direct onder het glasopppervlak blijft koudeval optreden”.
 
Twijfel omtrent het verbeteren van de situatie: “Het verbeteren van de situatie in de woningen is niet eenvoudig. Het wijzigen van de instellingen van de vloerverwarmingsinstallatie leidt veelal niet tot verbetering. Het verhogen van de capaciteit of het bijplaatsen van een warmtebron nabij de gevelpui zijn mogelijke maatregelen.”
 

Gebruik toch gewoon de pui als verwarming/radiator!

Met verwarmend E-Glas is er een eenvoudige, 100% zekere oplossing voor koudeval. De oorzaak, een grote koude glaswand, verandert nu in een warme knuffelmuur van aangename infrarood stralingswarmte.
Het probleem wordt dus voorkómen. Simpel en comfortabel!
 
Langjarig bewezen diensten.

E-Glas® is geen nieuw fenomeen. Het bestaat al tientallen jaren, waarbij het qua techniek bijzonder slim doorontwikkeld is. Er zijn nog maar minimale technische voorzieningen nodig voor dit comfortabele, onderhouds- en storingsvrije verwarmingssysteem.

Nieuw:

E-glas in combinatie met jaloezie tussen het glas. Dit betekent in winter aangename stralingswarmte van glas en in de zomer, zonwering in het glas.

 

Oplossing koudeval probleem
Oplossing koudeval probleem